0 προϊόντα

Τρόποι πληρωμής - αποστολής

Τρόποι Πληρωμής

Τοις μετρητοίς

Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με μετρητά, όπως ο νόμος ορίζει, καταβλητέα στήν έδρα τής επιχειρήσεως.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο πελάτης μπορεί επίσης να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις στόν παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα        IBAN
ΑΛΦΑ           GR56 0140 1780 1780 0200 2018 209
Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει ολόκληρο το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνίες, προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας.Επισημαίνεται ότι πάσης φύσεως τραπεζικά καταθετικά έξοδα βαρύνουν τον πελάτη.

Το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η εξόφληση θα εμφανιστεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατάθεση και τα προϊόντα θα αποσταλούν μετά. 

Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. 

Τρόποι Αποστολής

Τόπος και χρόνος παράδοσης
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και έχουν τιμή εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στην έδρα της επιχειρήσεως,  από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,  μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (08:30πμ - 15:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας- χρεώσεις για παραδόσεις 

1. Παραδόσεις στην έδρα της επιχειρήσεως

 Τα προϊόντα παραδίδονται κατά κανόνα στην έδρα της επιχειρήσεως. Μπορούν όμως να παραδοθούν καί αλλού εφόσον έχει γίνει ειδική συμφωνία προς τούτο.Απαραίτητη προϋπόθεση παραδόσεως είναι να έχει καταβληθή εκ μέρους του πελάτη ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα.

2. Παραδόσεις εντός του Ν. Αττικής 

Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των πωληθέντων γίνεται με χρέωση του πελάτη,  όπως αυτή έχει συμφωνηθή.Το προϊόν παραδίδεται στο ισόγειο της κατοικίας του πελάτη χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο και ο πελάτης υποχρεούται να το παραλάβει στο χώρο αυτό και με δικά του μέσα να το οδηγήσει στη θέση προορισμού του.

3. Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Ελλάδος
Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός του Ν. Αττικής, τότε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναθέτει  την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζομένη επιχείρηση μεταφορών. Πιό συγκεκριμένα, παραδίδει τα προϊόντα στην μεταφορική εταιρεία, και απο εκεί και μετά  τα είδη ταξιδεύουν προς τον πελάτη με δικό του κίνδυνο και δική του χρέωση. Η παράδοση στην μεταφορική εταιρεία θεωρείται  παράδοση στον πελάτη. Τα τυχόντα μεταφορικά έξοδα που θα έχει καταβάλλει ο πελάτης , είναι το κόστος της μεταφοράς απο την έδρα της επιχειρήσεως ως τις αποθήκες της μεταφορικής εταιρείας.Ο πελάτης δικαιούται νά υποδείξει συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία καί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει την επιθυμία του.

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες κατά την ανεξέλεγκτη κρίση της.

Γενικοι οροι περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς οιονδήποτε, υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη
Η παραλαβή  γίνεται  ή από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας, ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης παράδοσης 
Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην πριγραφή των προϊοντων στήν ιστοσελίδα εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.. Σε περίπτωση που τέτοιος χρόνος δεν συμφωνηθεί και επιβεβαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο με τον ανωτέρω τρόπο, η παράδοση θα γίνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας και κατάρτιση της πώλησης. Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα  αντιμετωπίσει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, η τελευταία δικαιούται να αναβάλει μία μόνον φορά την παράδοση του συνόλου ή μέρους των πωληθέντων προϊόντων, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προς τον πελάτη (παράλληλα θα γίνεται και τηλεφωνική ενημέρωση), εφόσον δεν υπερβαίνει ο συνολικός χρόνος αναμονής, μαζί με την αναβολή, τις τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο έγκρισης της παραγγελίας και κατάρτισης της πώλησης. Άλλως σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών λόγω κωλύματος ή αδυναμίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ να πραγματοποιήσει την παράδοση στον πελάτη, τότε μόνον ο πελάτης θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί, να ορίσει νέα δεύτερη προθεσμία προς παράδοση καθ’ υπέρβαση των τριάντα (30) ημερών .Αν δεν τηρηθεί και η συμπληρωματική προθεσμία που θα ορίσει ο πελάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης καί νά ζητήση τήν επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ατόκως.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΕΔΡΑ

Α' Είσοδος: Κωνσταντινουπόλεως 458,
Β' Είσοδος: Νεραντζούλας 18, Αχαρναί 13677
Δευτέρα ως Παρασκευή: 08.30 - 15.00
210-2441443 * 6974-256445 (08:00 - 20:00)
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προ επισκέψεως να προηγείται τηλεφώνημα.

0 προϊόντα
  • Α' Είσοδος: Κωνσταντινουπόλεως 458
  • Β' Είσοδος: Νεραντζούλας 18, Αχαρναί 13677
  • 210-2441443 * 6974-256445 (08:00-20:00)