Εμφάνιση συρταριέρας LPL, πλάτους 70, 80, 90, 100, 110.